Team

Das Team der OGS

Leitung OGS: M. Suarez
stellvertretende OGS-Leitung: U. Schwarz

Bereichsleiter, Honorarkräfte

  • M. Suarez: OGS-Leitung
  • J. Schulte-Havermann: stellv. OGS-Leitung
  • A. Walbröl: Kognitive Förderung
  • U. Schwarz:  Emotionale Förderung, Konfliktbewältigung
  • J. Schulte-Havermann: Koordinierung der motorischen Förderung und der AGs
  • B. Flock, Moki-AG, Schulhofspiele
  • L. Savinovic: Küchenleitung
  • G. Katic: Helferin der Küchenleitung
  • D. Kulozik: Einzelbetreuung, Töpfer AG
  • F. Kiehl: Einzelbetreuung, Werken

Klassenleitungen in der OGS

1a: J. Schulte-Havermann
1b: M. Tajisharg
2a: M. Suarez
2b: M. Suarez
3a: A. Walbröl
3b: B. Flock
4a: A. Bloos
4b: T. Heimbuch